Barn y ffan: Edrych yn ôl ar 2017

Gan Danny Wyn Griffith

Dros hyd y flwyddyn mae yna lawer iawn yn digwydd yn y byd pêl-droed. O gymharu â lle gychwynnon nhw’r flwyddyn, gall fod eich tîm chi mewn sefyllfa well neu lawer gwaeth. Mae hefyd yn bosib bod chwaraewr gorau eich tîm chi ar un adeg rŵan yn tynnu crys eich gelynion ymlaen – ac felly yn amlwg ddim yn destun sgwrs acw. Ond be am i ni edrych yn ôl ar 2017 yn sydyn. Edrych ar yr hyn y cynigodd o i dimau Cymru a’r tîm cenedlaethol, ac ar y hyn disgwylir nhw yn 2018.

Cymru

2017 oedd y flwyddyn y ddywedodd Chris Coleman ta-ra i’w swydd fel rheolwr, ond heb os nac oni bai, gôl gampus Ben Woodburn yn erbyn yr Awstria yw’r atgof sy’n sefyll allan ym mhennau llawer o gefnogwyr Cymru. Y gallu a hefyd yr hyder i gymryd yr ergyd ymlaen mor fuan – a hefyd mewn gem enfawr yn nhermau sefyllfa’r tîm ar gyfer Cwpan y Byd 2018. Roedd hi’n gôl bu’n aros ym meddyliau cefnogwyr Cymru am flynyddoedd i ddŵad. Mae gobaith y bu’n gadael Lerpwl ar fenthyg yn ystod farchnad mis Ionawr. Dim ond lles gall hyn wneud i’r chwaraewr ar ddiwedd dydd. Mae pob chwaraewr ifanc angen cael munudau cystadleuol ar y cae – rywbeth sydd nid ar gynnig gan Jürgen Klopp ar y funud. Yn edrych ymlaen at 2018, bydd cefnogwyr Cymru yn mwynhau’r trip i Tsieina, rheolwr newydd yn ei le a hefyd cael Gareth Bale ffit unwaith eto, gyda gobaith.

Abertawe

Yn anffodus, mae 2017 wedi bod yn flwyddyn negyddol i Abertawe, a tydi 2018 ddim yn edrych llawer gwell chwaith. Er iddyn nhw lwyddo i aros yn Uwch Gynghrair Lloegr y tymor diwethaf, roedd colli Gylfi Sigurdsson yn ystod tymor yr haf i Everton yn ormod o ergyd i galon y tîm. Mae’r golgeidwad Lukasz Fabianski yn sefyll allan. Mae dal yna rhyw ambell i gamgymeriad ynddo, ond anodd meddwl tase nhw mewn sefyllfa lawer gwaeth hebddo. Cyn y Nadolig fe waredwyd a Paul Clement fel rheolwr gyda’r tîm yn eistedd yn waelod y tabl. Galw ar Carlos Carvalhal wnaeth y dynion mewn pŵer. Dyma ddyn y cafodd ei ddiswyddo gan Sheffield Wednesday yn ddiweddar am beidio cyrraedd eu gofynion. Gyda phob chwarae teg, fe gyrhaeddodd Carvalhal y gemau ail-gyfle yn ystod ei ddau dymor gyntaf a’r clwb – cyn iddo golli yn y ffeinal a’r rownd cynderfynol. Mae marc cwestiwn enfawr yn erbyn Abertawe ac hefyd Carvalhal yn mynd mewn i 2018.

Caerdydd

Ers iddo gyrraedd yn ôl yn Hydref 2016, mae Neil Warnock wedi troi agwedd y clwb ar ei ben ac mae pawb yno yn chwarae i’w dôn y tymor hwn. Mae chwaraewyr fel y capten Sean Morrison a’r gŵr talentog o Ganada, Junior Hoilett, wedi codi eu gemau o dan rheolaeth Warnock. Hefyd mae’r amddiffynnwr Sol Bamba wedi troi yn rhywbeth o ffigwr-cwlt, gyda Warnock wedi dweud ei fod yn ‘well nag unrhyw amddiffynnwr sydd gan Lerpwl nag Arsenal,’ cyn hefyd dweud ei fod yn well chwaraewr nag Virgil Van Dijk yn dilyn ei symudiad i Lerpwl am £75miliwn. Er hyn, mae colli oddi gartref i Bolton, adref i Fulham ac wedyn i Preston wedi rhoi tolc i’w hwyliau yn hedfan mewn i’r flwyddyn newydd.

Casnewydd

Lle gwell i gychwyn nag ar ddydd olaf y tymor diwethaf gyda foli Mark O’Brien yn ystod y fuddugoliaeth o 2-1 yn erbyn Notts County. Y gôl yma sicrhaodd le Casnewydd yn y gynghrair am y tymor 2017/18, gan anfon Hartlepool i lawr – gyda Jeff Stelling oddi ar Gillette Soccer Saturday yn llai nag hapus. Ond er mwyn cael y llun llawn o’r gamp yma, mae angen edrych tu ôl i’r tîm unwaith eto, a tuag at y rheolwr. Hogyn lleol, cyn-chwaraewr y clwb, a rŵan yn rheolwr, Mike Flynn yw’r uchafbwynt fwyaf gyda’i wyrthiau yn ystod 2017. Mae’r clwb wedi mynd o waelod y gynghrair pryd gyrhaeddodd, i aros i fyny a nawr yn edrych fyny’r tabl at y safleoedd ail gyfle. Gobeithio medrith Flynn a’i dîm gario ‘mlaen â’r gwelliant sylweddol yn ystod 2018.

Wrecsam

I gefnogwyr y clwb, rwy’n sicr mai’r fuddugoliaeth o 1-0 yn erbyn ei gelynion y Gaer bu’r foment orau o 2017. Gôl Shaun Pearson y enillodd y gêm i’r rheolwr Dean Keates a’i dîm. Ond unwaith eto, mae llawer o glod yn haeddu cael ei anelu tua’r rheolwr. Mae Keates yn mwynhau ei amser yno – yn eistedd yn bedwerydd yn y gynghrair, dim ond pedwar pwynt tu ôl i Macclesfield sydd ar y blaen. Mae’r llwyddiant tymor yma yn debyg i Burnley yn y Uwch Gynghrair – ddim yn sgorio llawer, ond ddim yn ildio chwaith. Dim ond 24 gôl mae Wrecsam wedi sgorio mewn 24 gem, wrth ildio dim ond 19 gôl. Er mae angen pwysleisio tydi nhw heb ennill yn ei tair gem ddiwethaf. Dyma ddiweddglo gwael i 2017 a gobeithiwn y bu’r clwb yn codi ei safon unwaith eto dros yr wythnosau nesaf.

Clybiau Uwch Gynghrair Cymru

Llwyddiant enfawr 2017 oedd Bala yn torri mowld y ddwy flynedd flaenorol gan atal Y Seintiau Newydd rhag cwblhau’r dwbl unwaith eto. Gydag ychydig funudau i fynd, Kieran Smith ddaeth fyny gyda’r gôl fuddugol i ennill y tlws Cwpan Cymru i’w dîm. Er hyn, mae’r Bala allan o’r gwpan yn barod y tymor hwn ar ôl colli o 4-0 yn erbyn Aberystwyth yn y drydedd rownd. Roedd 2017 yn flwyddyn o fuddugoliaeth i’r Seintiau Newydd unwaith eto, gyda’r tîm yn cychwyn a gorffen 2017 ar dop y gynghrair.

Eraill yng Nghymru

Gôl Nathan Craig i Gaernarfon yn erbyn Y Barri. Cic rydd o 35 llath yn dal golgeidwad Barri allan, cyn troi holl ffordd i mewn i’r gornel uchaf y rhwyd. Dyma gôl i’w gofio yn hanes diweddar Caernarfon a’i daith yng Nghwpan Cymru 2017/18.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close